DKK (Dyskusyjne Kluby Książki) w Michałowie i w powiecie białostockim


Dyskusyjne Kluby Książki powstały z inicjatywy Instytutu Książki w 2006 roku i są koordynowane przez wybranych bibliotekarzy z bibliotek wojewódzkich. Działają przy bibliotekach.W województwie podlaskim klubami opiekują się w Książnicy Podlaskiej: Małgorzata Rokicka – Szymańska i Joanna Trusiuk. DKK – to miejsce dla wszystkich. Kluby są adresowane do czytelników korzystających z usług bibliotecznych, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także – co jest sztuką – rozmawiać o książkach, wymieniają wrażenia na temat wybranych i przeczytanych publikacji. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań, oraz tego, jak dużo i szybko czyta. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz aktywnego udziału w życiu literackim, poprzez m.in. spotkania z pisarzami, ciekawymi ludźmi oraz interesujące , nieskrępowane dyskusje. Idea DKK polega na tym, że osoby o wspólnych zainteresowaniach mogą zapoznać się z nowymi autorami, wymienić się opiniami na temat lektury, a przede wszystkim ,,pogawędzić” z drugim człowiekiem. Spotkania z dziećmi i młodzieżą wzbogacone są o konkursy, wycieczki, zabawy, którym towarzyszą wybrane książki.Niektóre kluby dodatkowo integrując się korzystają z repertuaru kin i teatrów. Koordynatorzy wojewódzcy zapraszają cyklicznie moderatorów i klubowiczów DKK na zaplanowane spotkania autorskie, szkolenia oraz inne imprezy biblioteczne. W województwie podlaskim funkcjonuje: 45 Dyskusyjnych Klubów Książki. W naszym powiecie białostockim działalnością może się pochwalić 15 placówek bibliotecznych. Do dyspozycji klubowiczów jest 12.200 egz. książek, w tym nowo zakupionych w 2017 roku – 122 tytuły (972 woluminy). W pierwszym półroczu 2017 roku odbyło się 257 spotkań DKK w naszym województwie a w powiecie białostockim – 48. W naszym powiecie zorganizowano spotkania autorskie z : Anetą Zamojską, Joanną Kmieć, Arkadiuszem Milcarzem, Renatą Piątkowską, Małgorzatą Piekarską, Agnieszką Frączek, Martą Fox i Pawłem Wakułą. W Gminnej Bibliotece w Michałowie  DKK powstał we wrześniu 2014 roku. Na comiesięczne spotkania przychodzą entuzjaści czytania książek.  Klub prowadzi pani Teresa Rybińska. Klubowicze wcześniej otrzymują do przeczytania przeważnie 2 książki. Na spotkaniach trwa ożywiona dyskusja o przeczytanych pozycjach. Panuje miła, literacka atmosfera, towarzyszy słodki poczęstunek popijany kawą lub herbatą. Bywa, że jest ożywiona dyskusja. Z inicjatywy pani Teresy Rybińskiej naszą bibliotekę w ramach DKK odwiedzili znani pisarze. Było spotkanie z Renatą Piątkowską, Barbarą Kosmowską, Piotrem Nesterowiczem, Jackiem Getnerem i Arkadiuszem Milcarzem. Bezpośrednie spotkania są bardzo interesujące. Można pisarzowi zadać wiele pytań, dyskutować o napisanych przez niego książkach. W ramach DKK przedstawiciel naszej biblioteki wziął udział w Ogólnopolskim Zlocie Członków Klubu. W lipcu 2016 roku Wrocław był Europejską Stolicą Kultury. Instytut Książki zorganizował znakomitą imprezę kulturalną – Ogólnopolski Zlot Członków DKK. Do Wrocławia przyjechało około 1000 bibliotekarzy z całej Polski. Z naszego województwa 20 wielbicieli dobrej książki. Przez tydzień była prawdziwa uczta intelektualna. Znakomici gości: Ildefonso Falcones, Jacek Hugo Bader, Michał Rusinek, Wojciech Jagielski, Olga Tokarczuk, Łukasz Orbitowski, Marcin Wroński, Barbara Kosmowska. Na Rynku Głównym we Wrocławiu wykonaliśmy Światowy Hymn Książki Unesco. Nasz bibliotekarz mówił w TVP Wrocław o bibliotece w Michałowie. Fantastyczne były spotkania autorskie, niezapomniane z panią Danutą Wałęsa. Pani Danuta powiedziała: W dobie komputerów i telefonów komórkowych bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem jest szczególnie ważny. Nie możemy go unikać i wyręczać się technologią. Pani Danuta Wałęsa mówiła o wydanej książce pt,, Marzenia i tajemnice”. Padło ze strony słuchaczy wiele pytań. Literacki Woodstock był wspaniałą okazją do wielu bezpośrednich spotkań bibliotekarzy z całej Polski. Te kontakty są bardzo istotne, są bardzo przydatne w pracy bibliotekarza. Nasze, michałowskie spotkania DKK są opisywane na stronie internetowej Gminnej Biblioteki w Michałowie. Zachęcamy do jej odwiedzania, czytania. Zapraszamy również do odwiedzania bibliotek funkcjonujących na terenie gminy Michałowo.