LEKCJA PATRIOTYCZNA W BIBLIOTECE


6 grudnia 20178 roku na tzw. Mikołajki do naszej biblioteki przyszła młodzież z michałowskiego Liceum Ogólnokształcącego z paniami Urszulą Kaczmarek i Alicją Samocik.

Celem wizyty uczniów  z LO było spotkanie, lekcja patriotyczna prowadzona przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Na początku spotkania pan Waldemar Wilczewski przedstawił w interesujący sposób sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okazja ku temu była szczególna, gdyż Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku, czyli 150 lat temu. Józef Piłsudski wywodził się z rodu szlacheckiego, osiadłego na Wileńszczyźnie co najmniej od XVII wieku. Urodził się w majątku Zułów. Był czwartym dzieckiem Józefa i Marii z domu Billewicz. Miał jedenaścioro rodzeństwa. Najbardziej znani byli Bronisław – etnograf, odkrywca Ajnów – autochtonicznego ludu Japonii i Jan, prawnik, w okresie międzywojennym poseł na Sejm, minister skarbu i wiceprezes Banku Polskiego.  Pan Waldemar Wilczewski przybliżył znacznie postać wspaniałego Polaka, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mówił również o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Za rok 11 listopada 2018 roku będziemy uroczyście obchodzili 100 lecie Odzyskania Niepodległości. Następnie pracownik IPN pani Marta Chmielińska – Jamroz wraz z panem Waldemarem Wilczewskim wspólnie z młodzieżą układali puzzle, mapę Polski. Była to bardzo pouczająca, wspaniała lekcja historii Polski. Pracownicy IPN zostawili w bibliotece Mikołajkowe prezenty w postaci książek. Dwie książeczki z cyklu Patrioci Naszych Ulic: Marszałek Józef Piłsudski (1867 – 1935) i Generał Kazimierz Sosnkowski (1885 – 1969). Otrzymaliśmy również historię solidarności pt,, NSZZ Solidarność 1976 – 1986 oraz publikacje pt Janusz Zabłocki Dzienniki 1966 – 1975 i 1976 – 1986. Podsumowując to grudniowe spotkanie można powiedzieć o bogatych ,,Mikołajkowych” prezentach w postaci patriotycznej lekcji oraz wzbogacenie naszych bibliotecznych zbiorów w postaci wartościowych pozycji książkowych. Najważniejsze, że taki przekaz historii bardzo się podobał. Uczniowie LO mieli okazję być w naszej bibliotece i przyjdą tu jeszcze po książki. Zapraszamy i czekamy.