Program na obchody niepodległości w Gminnej Bibliotece w Michałowie


 1. Gmina Michałowo w okresie stulecia niepodległości – wystawy książek ze zbiorów Gminnej Biblioteki o regionie.

Termin: marzec – listopad 2018

 1. Niepodległa 1918 – 2018: cykl spotkań i lekcji bibliotecznych dla uczniów i przedszkolaków o historii regionu i jego wybitnych przedstawicielach.

Termin: styczeń – grudzień 2018

 1. Cykl spotkań autorskich połączonych z promocją książek skierowanych do różnych grup wiekowych.

Termin: styczeń – grudzień 2018

 1. Przedstawienie teatralne dla szkoły podstawowej „Moja ojczyzna” o symbolach narodowych.

Termin: 16.03.2018

 1. Wystawa użyczona przez Muzeum Pamięci Sybiru „Sybir ich połączył” o losach ludności Podlasia Wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu (w latach 1939 – 1956).

Termin: marzec – maj 2018

 1. Konkurs plastyczny Marszałek Józef Piłsudski współtwórca naszej niepodległości.

Termin: kwiecień – listopad 2018

 1. Konkurs literacki „Piękna jest nasza mała Ojczyzna” wspomnienia, wiersze, legendy, opis wyjątkowych zdarzeń na terenie Michałowa i okolic.

Termin: kwiecień – listopad 2018

 1. Spotkanie z przedstawicielem IPN o wydarzeniach historycznych na przestrzeni 100 lat mających miejsce na terenie gminy, dla szkoły średniej.

Termin: kwiecień – maj 2018

 1. O niepodległości – rozmowy z przedstawicielami Archiwum Państwowego i Muzeum Pamięci Sybiru.

Termin: kwiecień – listopad 2018

     10. Gazetki okolicznościowe o odzyskaniu niepodległości.

Termin: marzec – grudzień 2018

 1. Tydzień Biblioteki – cykl uroczystości promujących czytanie , książkę i bibliotekę z podkreśleniem odzyskania niepodległości adresowane do różnych grup wiekowych.

Termin: 8 – 30 maja 2018

 1. Wkład bibliotek w rozwój niepodległej ojczyzny – 70-lecie biblioteki w Michałowie

Termin: maj 2018

 1. Cykl wakacyjnych zajęć poświęconych wiedzy o Polsce i odzyskaniu niepodległości.

Termin: lipiec – sierpień 2018

 1. Wspólne czytanie utworów związanych z niepodległością.

Termin: wrzesień 2018

 1. Udział w konkursie ogłoszonym przez Książnicę Podlaską wraz z Oddziałem Białostockim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pt. „Niepodległa w mojej bibliotece”.

Termin: marzec – październik 2018

 1. 11 listopada Dzień Niepodległości – wystawa książek o odzyskaniu niepodległości.

Termin: listopad 2018

 1. Wieczornica patriotyczna zorganizowana z GOK i kółkiem dziennikarskim poświęcona tematyce odzyskania niepodległości.

Termin: kwiecień – maj 2018

 1. „Kartka z kalendarza” poświęcona pamięci osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój gminy.

Termin: listopad 2018