Historia Michałowa ( ciąg dalszy wakacyjnych spotkań)


Dnia 23.07.2019 roku do michałowskiej biblioteki  zawitały dzieci na kolejne wakacyjne spotkanie. Tematem zajęć  była barwna i ciekawa historia Michałowa.

Powstanie Michałowa datuje się na 1832 rok, kiedy na terenie majątku Niezbudka powstaje kolonia fabrykantów przemysłu włókienniczego, utworzona przez ówczesnego właściciela- polskiego szlachcica Seweryna Michałowskiego. Najpierw jest  to rynek i sześć ulic. Z roku na rok miejscowość dynamicznie się rozwija. Zaczyna przybywać ludności. Powstają nowe fabryki, domy modlitwy, szkoły. Rozwija się rzemiosło i handel. Miejscowość staje się ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Zwiększa się migracja i osadnictwo. Michałowo staje się domem dla Polaków, Białorusinów, Niemców i Żydów. Rozwój Michałowa powstrzymują powstania narodowe i wojny. Podczas II wojny światowej ulega prawie całkowitemu zniszczeniu. Z kolei lata 50-siąte i 70-siąte to okres odradzania się i rozwoju . Powstają zakłady przemysłowe oraz fabryki. Pracę rozpoczyna przedszkole, szkoły: podstawowa, zawodowa i liceum. Michałowo pełni ważną funkcję ośrodka przemysłowego, kulturowego i oświatowego w regionie. Dzisiaj gmina Michałowo to ponad 7 tysięcy mieszkańców mających do dyspozycji miejską  infrastrukturę, nowoczesny kryty basen, dobrze rozbudowaną bazę oświatową, wspaniałe warunki nauki i rozwoju. To również nowoczesna biblioteka i dobra opieka zdrowotna. To tolerancja i ekumenia.  Można śmiało stwierdzić, że dzisiejsze Michałowo to nowoczesność!

Drugą część zajęć stanowiły prace manualne! Dzieci , pod kierunkiem pani Ani, wykonały mapę Michałowa! Naniosły bardzo skrupulatnie nazwy ulic i umieściły ważne michałowskie obiekty w odpowiednim miejscu. Następnie dokończyły dekorowanie ramek z poprzednich zajęć. Jak zwykle było miło, wesoło i pracowicie!

Dnia 25.06.(czwartek) zadaliśmy dzieciom pytanie : ZA CO LUBIĘ SWOJE MIASTO I GMINĘ  MICHAŁOWO? A przy okazji rozmawialiśmy o ciekawych miejscach i zabytkach w Michałowie i okolicach. Odwiedzając naszą gminę warto zobaczyć Zalew Siemianówka- jeden z największych sztucznych akwenów wodnych w Polsce. Występują tu 164 gatunki  ptaków wodno-błotnych. Zalew większy jest od jeziora Wigry! Corocznie odbywają się tu Regaty o Puchar Żubra.

Na terenie naszej gminy wytyczony jest Szlak Cerkwi Prawosławnych- oddaje on kresową atmosferę naszej gminy. Najstarsza cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego pochodzi najprawdopodobniej z końca siedemnastego wieku i znajduje się w Topolanach. Dalej szlak wyznaczają piękna cerkiew pw. Św. Mikołaja z 1908 roku w Michałowie, cerkiew Św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli (warto przy okazji obejrzeć murowaną kapliczkę zbudowaną w 1867 roku przez hrabinę Olizar w hołdzie powstańcom z 1863r.), cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy w Juszkowym Grodzie z 1912 roku i kapliczka Św. Mikołaja w Bachurach. Szlak zamyka cerkiew Podwyższenia Świętego Krzyża w Jałówce ze wspaniałym ikonostasem. Obok cerkwi znajduje się niezwykle rzadko spotykana dzwonnica z trzema kopułami. W Jałówce znajdują się też pozostałości po monumentalnej neogotyckiej  świątyni, kościoła pw. Św. Antoniego, wybudowanej w latach 1910-1915 i zburzonej podczas II wojny światowej. 13 czerwca odprawiana jest tu msza polowa i odbywa się jarmark. Ciekawą miejscowością jest sama Jałówka, która już w roku 1545 otrzymała prawa miejskie. Do dzisiaj zachowała się siedemnastowieczna organizacja przestrzenna( w centrum położony rynek z promieniście odchodzącymi uliczkami).

Opisując ciekawe miejsca nie można pominąć rezerwatu przyrody Gorbacz- jedno z ostatnich jezior polodowcowych w Polsce. Stanowi nie lada atrakcję dla przyrodników i ornitologów. W samym Michałowie warto zobaczyć nowoczesny i piękny ratusz, park miejski z kolorowymi fontannami, pomnik, unikatową Pracownię Filmu Dźwięku i Fotografii.

Odpowiadając na tytułowe pytanie- nasi uczestnicy zajęć lubią swoje miasto i gminę- za nieskażoną przyrodę, malownicze tereny, zabytki oraz bogatą spuściznę przodków,  kulturę kresów i nowoczesność!

Druga część naszych zajęć to chwila relaksu przy pracach plastycznych. Dzieci wykonały mapę gminy Michałowo nanosząc nazwy sąsiadujących z Michałowem miejscowości oraz przepiękny, różowy latawiec ze swoimi imionami! Latawiec nawet latał, ku uciesze i radości wszystkich!

Do następnego spotkania!😀