Nowy zarządzający GB w Michałowie!


Z dniem 1 lipca 2020 r. prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki w Michałowie, na mocy umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, w ramach usługi zarządzania przekazano Fundacji Mała Ojczyzna.