Sukces Oli i Hani w konkursie!


Konkurs „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej” – rozstrzygnięty.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowała konkurs literacko-plastyczny „Słowo i obraz wokół tożsamości regionalnej”. Wpłynęło 29 prac (z 11 gmin powiatu białostockiego) od uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Prace były inspirowane utworami literackimi autorów, pochodzących z powiatu. Komisja oceniając wykonane prace literackie i plastyczne, brała pod uwagę m.in samodzielność ich wykonania, walory literackie, artystyczne i estetyczne, a także zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, wykorzystanie różnych technik plastycznych, a także uzasadnienie wyboru utworu literackiego.

Uczennice klasy 5a miejscowej SP Aleksandra Strzeszewska i Hanna Gryko wśród nagrodzonych. Na zdjęciu praca konkursowa inspirowana legendą L. Nosa pt.: „Rusałka”. Gratulujemy.