Likwidacja Filii GB w Szymkach i Bondarach.


Z powodu przejścia pań bibliotekarek pracujących w punktach filialnych w Szymkach i Bondarach na zasłużoną emeryturę oraz stale zmniejszającej się ilości czytelników odwiedzających i wypożyczających książki – Organ Prowadzący wydał zarządzenie o likwidacji tych punktów z dniem 31 grudnia 2020 r. Oczywiście wszyscy czytelnicy z terenu naszej gminy mogą korzystać z Gminnej Biblioteki w Michałowie.

Podczas zamknięcia dla wypożyczających instytucji kultury spowodowanego pandemią COVID – 19 nasze bibliotekarki miały ręce pełne roboty. Przewieziono i oceniono stan 21 750 woluminów z czego 1 429 sztuk wpisano do księgozbioru głównego wzbogacając zasoby Biblioteki w Michałowie, a dla pozostałych sporządzono protokoły ubytków. Książki będące w dobrym stanie przeznaczyliśmy na Kiermasz Taniej Książki. Część woluminów przekazaliśmy do PFDiF, Domu Pomocy Społecznej w Jałówce i Garbarach. Najbardziej zniszczone lub mało atrakcyjne tytuły zostały oddane do antykwariatu lub zdane na makulaturę. W niedługim czasie dla mieszkańców naszej gminy zorganizujemy  Kiermasz Taniej Książki, na którym za symboliczną kwotę będzie można nabyć woluminy wycofane z punktów filialnych.

Już teraz serdecznie zapraszamy do nas na zakupy!