Biblioteka plus


Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Projekt: Zakup obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb Gminnej Biblioteki w Michałowie jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Biblioteka +

Beneficjent: Gminna Biblioteka w Michalowie

Projekt zrealizowano do 31.12.2012 r.

W wyniku realizacji projektu Gminna Biblioteka w Michałowie będzie spełniała standardy Certyfikatu Bibloteka +, zostaną podjęte działania w celu zwiększenia liczby osób korzystających z biblioteki o co najmniej 2% .

 

Projekt obejmował następujące działania:

1. Zakup obiektu;

2. Roboty budowlane i montażowe; obejmuje architekturę, elektrykę, instalacje wod.-kan, przył. kan. sanitarnej, instalacje c.o.;

3. Zakup mebli;

4. Zakup infrastruktury teleinformatyczną.

Dzięki przedmiotowej inwestycji biblioteka nabierze nowego znaczenia, będzie miejscem gdzie nie tylko wypożycza się książki, ale również miejscem gdzie pogłębia się wiedzę informacyjną korzystając z komputerów, internetu, skanera. Jest to miejsce przyjazne:

– czytelnikowi (dostęp do ksiegozbioru);

– internaucie (darmowy dostęp do szybkiego i sprawnego internetu);

– sympatyków prasy codziennej (czytelnia z dostępem do najświeższych tytułów dzienników, tygodników i miesięczników);

– turyście (w bibliotece ma bezpośredni dostęp do informatorów turystycznych gminy i regionu, publikacji o agroturystyce wraz z listą kwater agroturystycznych, mapek gminy i miasta ze szlakami pieszymi i rowerowymi);

– dzieci (od tych ledwie raczkujących do wieku szkolnego) i młodzieży.

W wyniku realizacji projektu oferta biblioteki zostanie poszerzona o następujące działania:

Kącik malucha: oferta nowej ekspozycji księgozbioru dziecięcego dostosowana do wieku i wzrostu czytelnika. Biblioteka będzie miejscem kolorowym, przytulnym i przyjaznym dla dzieci, gdzie będą chciały chętnie wracać. Regały z książeczkami do wypożyczenia będą kolorowe i dostosowane do wysokości np. 3 latka. Dzieci będą mogły poczytać przy kolorowych stolikach, razem z mamą czy opiekunem. Poduchy wypełnione groszkiem umożliwią chwilowy wypoczynek i relaks przy książce z maluchem, a miękkie elementy geometryczne, będą służyć albo jako siedzenie albo element zabawy, co może by zachętą do częstego odwiedzania biblioteki. Chcemy zacząć kreować przyzwyczajenia dzieci do książek, poprzez taką edukację oswajamy z książką, z biblioteką jako przyjaznym i potrzebnym miejscem. Uczymy że książka to fajna rzecz, to dobra zabawa i forma ciekawego spędzania czasu, dające niebywałą satysfakcję. Kolorowa wykładzina w pomieszczeniu wydzielonym na czytelnię/kącik dzieci umożliwi organizowanie cotygodniowych zajęć dla dzieci, wieczorków poetyckich i odczytów autorskich dla dzieci tych malutkich i tych już starszych oraz młodzieży.

Bezpłatny dostęp do internetu – sala multimedialna – wyposażona w 7 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, urządzenie multimedialne (skaner, drukarkę, ksero, fax).

Kronika Michałowa i okolic – redagowana przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie wpisu na stronę wielkiej księgi o najważniejszych wydarzeniach z ich życia, o znanych legendach, zamierających i praktykowanych obyczajach.

Spotkania literackie – cykliczne spotkaniawieczorów poetyckich dla amatorów piszących poezję; odczyty autorskie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – realizacja wspólnych projektów i zamierzeń.