Pytania i odpowiedzi


1. Jak zapisać się do Gminnej Biblioteki w Michałowie?

Aby wypożyczać zbiory biblioteczne do domu, należy zapisać się do biblioteki. Zapisu można dokonać na podstawie dowodu osobistego podając nr PESEL. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie. Wymagane jest zameldowanie na terenie gminy Michałowo lub powiatu białostockiego.

Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:

– okazać dowód osobisty

– złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu biblioteki.

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu swój dowód osobisty.

Czytelnik zobowiązany jest do informowania o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania, szkoły lub zawodu.

2. Zasady korzystania z Czytelni Książek Gminnej Biblioteki

  1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszystkie osoby po ukończeniu 13 roku życia.

2. Użytkowników Czytelni obowiązuje:

– pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, toreb i teczek

– wpisania się do księgi odwiedzin

-zachowanie ciszy, zakaz palenia, spożywania posiłków i picia napojów oraz zakaz używania telefonów komórkowych

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z komputerów podręcznych po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.

4. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

Zamówienia złożone w czasie godzin pracy biblioteki realizowane są na bieżąco.

3. Zasady korzystania z Czytelni Czasopism Gminnej Biblioteki

1)Prawo do korzystania z Czytelni mają wszystkie osoby po ukończeniu 13 roku życia.

2)Użytkowników Czytelni obowiązuje:

– pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, toreb i teczek

– zachowanie ciszy, zakaz palenia, spożywania posiłków i picia napojów oraz zakaz używania telefonów komórkowych

3)Użytkownik ma prawo do korzystania z komputerów podręcznych po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.

4)Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

Udostępnianie czasopism odbywa się na bieżąco i od ręki.

4. Gdzie można znaleźć informacje o tytułach czasopism dostępnych w czytelni prasy Gminnej Biblioteki w Michałowie?

Czytaj na stronie biblioteka.michalowo.eu w zakładce „Wypożyczalnia i czytelnia prasy”

 5. Zasady przedłużania wypożyczonych książek

Księgozbiory wypożyczalni Filii Bibliotecznych i Wypożyczalni Głównej w Michałowie udostępnia się na zewnątrz.

-Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, a w przypadku lektur szkolnych: nie dłuższy niż okres 3 tygodni.

-Wypożyczenie można przedłużyć osobiście, telefonicznie albo za pomocą poczty elektronicznej.

-Za przetrzymywanie wypożyczonych książek przewidziane są kary regulaminowe.

6. Jakie są zasady korzystania z Internetu?

Patrz: Regulamin korzystania z Internetu w zakładce Regulaminy

7. Czy jest możliwość kserowania książek?

Kopiowanie fragmentów tekstów książek jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza i tylko w punkcie ksero znajdującym się w budynku biblioteki.

8. Gdzie można przeczytać obowiązujące czytelników regulaminy?

Wszystkie obowiązujące czytelników regulaminy są umieszczone na stronie biblioteki: biblioteka.michalowo.eu w zakładce REGULAMINY jak również w placówce biblioteki na tablicy ogłoszeń.

9. Skąd czerpać informację o działaniach i imprezach biblioteki?

Ze strony www: biblioteka.michalowo.eu w zakładce Kalendarz Wydarzeń oraz telefonicznie – 85 7189 200