MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI


12 lipca br. (czwartek) do naszej biblioteki przyszło 16 osób chętnych na zajęcia. Co i raz dochodzą nowi uczestnicy. Wiadomo, mamy wakacje.Młodzi ludzie przemieszczają się po naszym kraju. Osoba, która przyszła do biblioteki pierwszy raz wpisuje swoje imię na mapie Polski.
Bibliotekarka pani Ania mówiła dzieciom o Marszałku Polski Józefie Piłsudskim. Powiedziała m.in:Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Już w wieku 7 lat współredagował czasopismo ,,Gołąb Zułowski”. Do rosyjskiego gimnazjum (innych nie było) chodził w Wilnie, dokąd przeniósł się z rodzicami i braćmi. Był niepokornym uczniem. Któregoś dnia zawołał: ,,Kiedy zdobędę Moskwę, każę na murze Kremla napisać: Zakazuje się mówić po rosyjsku”. Niektórzy mówili, że był kąpany w gorącej wodzie.Miał 15 lat, kiedy ze starszym o rok bratem Bronkiem zorganizował tajne koło niepodległościowe. Studiował w Charkowie medycynę, tam został aresztowany za udział w spiski nażycie cara. Skazany na pięć lat syberyjskiej zsyłki, dotarł do Kireńska  na odmrożonych nogach. Myśl o wolnej Ojczyźnie nie opuszczała go ani na chwilę. Po 123 latach niewoli Polska 11 listopada 1918 roku odzyskała  niepodległość. Józef Piłsudski został Naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego. Prowadził twarde życie żołnierza. Potrafił być czułym mężem i ojcem. Swoim córkom Wandzie i Jadwidze często mówił o Polsce. Tłumaczył co znaczą słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. Często powtarzał: ,,Historię swoją piszcie sami, bo inni napiszą ją za was – źle”. Ci, którzy go kochali, nazywali Dziadkiem”. Zmarł w 1935 roku. Został pochowany na Wawelu.
     W drugiej części zajęć nasze zdolne dzieci robiły z papieru orły. Prace te można obejrzeć na wystawie w bibliotece.
                                             BRONISŁAW PIŁSUDSKI – BRAT JÓZEFA
    Do Biblioteki w Michałowie została zaproszona Beata Mróz z Muzeum Sybiru w Białymstoku. Opowiadała o zdolnym bracie Józefa Bronisławie Piłsudskim, który żył w latach 1866 – 1918. Bronisław, podobnie jak Józef walczyli o odzyskanie niepodległości. Bronek został skazany na bardzo daleką zsyłkę w głąb Rosji aż na Sachalin. Bronisław poznał żyjący tam lud. Byli to Ajnowie. Badał ich życie, opisał obyczaje i nagrał ich pieśni. Po powrocie do Europy pracował naukowo w Paryżu. Był cenionym i znanym naukowcem. Zmarł tragicznie w stolicy Francji. Pani Beata Mróz zaprezentowała  grę  na ludowym instrumencie Ajnów czyli na drumli. W Białymstoku powstaje Muzeum Sybiru. Można, jeśli ktoś ma pamiątki z wywózki na Sybir przekazać do powstającego muzeum.
W naszej bibliotece w Michałowie 12 lipca 2018 roku były ciekawe zajęcia z cyklu obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Spotykamy się już 17 lipca br. (wtorek) w bibliotece. Początek zajęć o godzinie 12.00 Serdecznie zapraszamy.